Made by Lucian
New

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018-2019

Site ISJ Botoșani Locuri libere 2018-2019 Cerere tip ETAPA I Calendar. Metodologie Program înscrieri Circumscripții Județ Botoșani Centre evaluare pshihomatică Centre evaluare pshihomatică – Profesori evaluatori Vizualizari 2.883 Mai multe detalii... »

Administrativ

GESTIONAREA-BAZEI-MATERIALE Gestionarea-si-utilizarea-condicii-de-prezenta IGIENA-PERSONALULUI Întocmirea-si-eliberarea-actelor-de-studii INTOCMIREA-SI-GESTIONAREA-DOCUMENTELOR-PENTRU-PUNERE-IN-APLICARE PRELUCRAREA-DATELOR-CU-CARACTER-PERSONAL REGIMUL-MANUALELOR-SCOLARE-IN-INV.-PREUNIVERSITAR SĂNĂTATEA-SI-SECURITATEA-MUNCII Acordarea-rechizitelor-scolareE ARHIVAREA-SI-SECURIZAREA-DOCUMENTELOR Atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-dialog-competitiv Atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-LICITATIE-DESCHISA CONTROLUL-CALITĂȚII-APEI-AERULUI-ALTOR-UTILITATI CONTROLUL-DAUNATORILOR Evidența-dosarelor-profesionale Fundamentarea-elaborarea-și-operaționalizarea-Programului anual de achiziții publice Accesul-si-utilizarea-fondului-de-biblioteca Asigurarea-integritatii-valorilor-umane-si-materiale Asigurarea-securitatii atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-cerere-de-oferte atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-cumpărare-directa Curatenia-si-igienizarea Distribuirea-alimentelor-din-programul-Corn-si-lapte Gestionarea-situațiilor-de-criza Inventarierea-administrarea-si-închirierea-spațiilor-excedentare Vizualizari 931 Mai multe detalii... »

CEAC

Analiza-contestatiilor-elevilor Cheltuieli-transport-elevi Comunicarea-externa-cu-beneficiarii-educatiei-cu-instituții Elaborarea-si-stabilirea-ofertei-CDS Implicarea-părintilor-in-educatie Întocmire-proiect-didactic Monitorizarea-perfectionarii-cadrelor-didactice Monitorizarea-planului-de-actiune-al-scolii Monitorizarea-evaluarea-revizuirea-și-imbunatatirea-calitatii Organizarea-concursurilor-scolare-si-extrascolare Organizarea-taberelor-excursiilor-expeditiilor Pregatirea-elevilor-pentru-bac Rezolvare-sesizari-din-partea-elevilorparintilor Selectarea-verificarea-si-păstrarea-documentelor-pentru-portof Asigurarea securității și siguranței elevilor Abaterile-disciplinare Accesul-liber-la-informatiile-de-interes-public Activitatea-comisiilor-metodice Activitatea-PSI Activitatile-extracurriculare Ancheta-in-caz-de-deteriorare-a-bunurilor-scolii-de-catre-elevi Ancheta-pentru-actele-de-violenta-savarsite-in-incinta-scolii Aplicarea-testelor-initiale Asigurarea-serviciilor-medicale-de-urgenta Autoevaluare-institutionala Cercetarea-disciplinara-a-salariartilor Cercetării-disciplinare-prealabile-a-personalului-didactic Chestionare-feed-back Completarea-si-predarea-cataloagelor Comportarea-in-caz-de-incendiu Comunicarea-interna Comunicarea-intra-si-extra-si-inter-institutionala Control-intern-al-activitatilor-comisiilor-metodice Deplasarea-grupurilor-de-elevi-la-activitati-desfasurate-in-afara Desfasurarea-intrunirilor-comitetului-de-parinti Dezvoltarea-incluziunii-elevilor-cu-CES Defectuarea-instructajului-cu-privire-la-protectia-muncii Efectuarea-serviciului-in-scoală-de-catre-cadrele-didactice Eliberarea-adeverintelor-pentru-elevi Evaluarea-cadrelor-didactice Evaluarea-performantei-personalului-auxiliar-si-nedidactic Evaluarea-satisfactiei-educabililor-si-parintilor Evaluarea-sistematica-a-satisfactiei-personalului Formarea-continua-a-cadrelor-didactice Functionarea-consiliului-de-adminisrtatie Gestionarea-proiectelor-cu-finantare-europeana Gestionarea-proiectelor-cu-finantari-locale Gestionarea-unei-situatii-de-criza Identificarea-punctelor-tari-punctelor-slabe-oportunităților Informarea-elevi-privind-examenele-finale inregistrarea-si-motivarea-absentelor-elevilor intocmirea-si-predarea-documentelor-de-planificare-ale-cadrelor Învoirea-personalului lucru-a-comisiei-de-evaluare-și-asigurarea-caliratii modul-de-completare-a-condicii-de-prezenta-pentru-cadrele-didac monitorizare-lunara-a-frecventei-elevilor ... Mai multe detalii... »

Resurse umane

Acordarea-concediilor-de-odihna Admiterea Decontarea-abonamentelor-de-transport-pentru-elevii Elaborarea-si-actualizarea-fiselor-de-post Elaborarea-statutului-de-personal EVALUAREA-PERSONALULUI Întocmirea-statelor-de-salarii Managementul-conflictelor-de-muncă Ocuparea-posturilor-pentru-personalul-didactic-auxiliar-si-nedidactic Operarea-în-registru-matricol Operarea-in-revisal Recrutarea-personalului Vizualizari 975 Mai multe detalii... »

Contabilitate

Acordare-sprijinului-Bani-de-liceu Acordarea-burselor-de-merit-olimpic-international Amortizarea-activelor-fixe Angajarea-lichidarea-ordonarea-si-plata-cheltuielilor Atribuirea-contractelor-de-achizitii Casarea-mijloacelor-fixe Circuitul-documentelor-specifice Contabilizarea-salariilor Deconatrea-achizitiilo-de-manuale-scolare Elaborare-registru-de-casa Elaborare-registru-inventar Elaborare-registru-jurnal Elaborare-situatiilor-financiare Elaborarea-balantei-de-verificare Evidenta-si-decontarea-navetei-da-la-locul-de-munca Exercitarea-controlului-financiar-preventiv-propriu Fundamentarea-proiectului-de-buget Întocmirea-evidenta-si-utilizarea-documentelor-interne Operare-SEAP Operarea-bugetului-forexebug Operatiuni-de-aprovizionare-carburanti Organizarea-si-desfasurarea-activitatii-de-caserie Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-activelor-fixe Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-deplasarilor Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-investitiilor Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-materialelor Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-obiectelor-de-inventar Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-serviciilor Organizarea-gestiunea-siplata-burselor-si-ajutoare-sociale Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-veniturilor Planificare-oranizare-si-desfasurare-activitati-inventar Stabilirea-urmarirea-si-inregistrarea-veniturilor-proprii Vizualizari 943 Mai multe detalii... »

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi