Made by Lucian
New

Repartizare Proba C -oral

Proba începe la ora 9 conform listei atasate. În data de 15.06.2017 sunt programați numai cei de la engleza. În data de 16.06.2017 sunt programați și cei de la franceză, cu diferența de la engleză. Proba C – Lista Repartizare Vizualizari 762 Mai multe detalii... »

Repartizare Proba C audio+scris 14.06.2017 ora 12

Proba începe la 12 – proba audio, dupa care la ora 13 – proba scrisă. Sălile sunt în corp B Sala 1-5 pentru Engleza. Sala 6 pentru Franceză. Repartizare Proba C – Competențe ligvistice Vizualizari 795 Mai multe detalii... »

GRAFIC-PRIVIND-SUSTINEREA-INSPECTIILOR-LA-CLASA

GRAFIC-PRIVIND-SUSTINEREA-INSPECTIILOR-LA-CLASA Vizualizari 624 Mai multe detalii... »

Activitati 1 iunie

Vizualizari 1.064 Mai multe detalii... »

Bacalaureat 2017- înscrieri sesiunea iunie-iulie 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017 22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a 6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B ... Mai multe detalii... »

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE

PROGRAMUL-ACTIVITĂȚILOR-EDUCATIVE Vizualizari 741 Mai multe detalii... »

Hotarari CA 2017

CA din 27.11.2017 CA din 10.11.2017 CA din 23.10.2017 CA din 11.10.2017 CA din 08.09.2017 CA din 05.09.2017 CA din 22.08.2017 CA din 01.08.2017 CA din 05.07.2017 CA din 31.05.2017 CA din 23.05.2017 CA din 08.05.2017 CA din 05.05.2017 CA din 10.04.2017 CA din 07.04.2017 CA din 28.03.2017 CA din 27.02.2017 CA din 15.02.2017 CA din 03.02.2017 CA din 11.01.2017 ... Mai multe detalii... »

Liste sali Simulare 2017

PENTRU CLASELE XII SALILE SUNT IN CORP A CLASELE XI SI VIII IN CORP B SI EXTINDERE CORP B EVALUARE NAȚIONALA SALA 15 SALA 16 SALA 17 SALA 18 BACALAUREAT CLASA XI SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7 CLASA XII SALA 8 SALA 9 SALA 10 SALA 11 SALA 12 SALA 13 ... Mai multe detalii... »

Simulare Bacalaureat 2017

Calendar simulare bacalaureat 2017 – clasele a XI-a și clasele a XII-a: 13 martie 2017: Proba E)a) (bacalaureat) – probă scrisă – Limba şi literatura română 16 martie 2017: Proba E)c) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului 17 martie 2017: Proba E)d) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii ... Mai multe detalii... »

Lista posturilor vacante

Update 02.03.2017 Lista posturilor vacante 2016-2017 Condiții specifice Vizualizari 675 Mai multe detalii... »

Administrativ

GESTIONAREA-BAZEI-MATERIALE Gestionarea-si-utilizarea-condicii-de-prezenta IGIENA-PERSONALULUI Întocmirea-si-eliberarea-actelor-de-studii INTOCMIREA-SI-GESTIONAREA-DOCUMENTELOR-PENTRU-PUNERE-IN-APLICARE PRELUCRAREA-DATELOR-CU-CARACTER-PERSONAL REGIMUL-MANUALELOR-SCOLARE-IN-INV.-PREUNIVERSITAR SĂNĂTATEA-SI-SECURITATEA-MUNCII Acordarea-rechizitelor-scolareE ARHIVAREA-SI-SECURIZAREA-DOCUMENTELOR Atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-dialog-competitiv Atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-LICITATIE-DESCHISA CONTROLUL-CALITĂȚII-APEI-AERULUI-ALTOR-UTILITATI CONTROLUL-DAUNATORILOR Evidența-dosarelor-profesionale Fundamentarea-elaborarea-și-operaționalizarea-Programului anual de achiziții publice Accesul-si-utilizarea-fondului-de-biblioteca Asigurarea-integritatii-valorilor-umane-si-materiale Asigurarea-securitatii atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-cerere-de-oferte atribuirea-contractelor-prin-procedura-de-cumpărare-directa Curatenia-si-igienizarea Distribuirea-alimentelor-din-programul-Corn-si-lapte Gestionarea-situațiilor-de-criza Inventarierea-administrarea-si-închirierea-spațiilor-excedentare Vizualizari 1.551 Mai multe detalii... »

CEAC

Analiza-contestatiilor-elevilor Cheltuieli-transport-elevi Comunicarea-externa-cu-beneficiarii-educatiei-cu-instituții Elaborarea-si-stabilirea-ofertei-CDS Implicarea-părintilor-in-educatie Întocmire-proiect-didactic Monitorizarea-perfectionarii-cadrelor-didactice Monitorizarea-planului-de-actiune-al-scolii Monitorizarea-evaluarea-revizuirea-și-imbunatatirea-calitatii Organizarea-concursurilor-scolare-si-extrascolare Organizarea-taberelor-excursiilor-expeditiilor Pregatirea-elevilor-pentru-bac Rezolvare-sesizari-din-partea-elevilorparintilor Selectarea-verificarea-si-păstrarea-documentelor-pentru-portof Asigurarea securității și siguranței elevilor Abaterile-disciplinare Accesul-liber-la-informatiile-de-interes-public Activitatea-comisiilor-metodice Activitatea-PSI Activitatile-extracurriculare Ancheta-in-caz-de-deteriorare-a-bunurilor-scolii-de-catre-elevi Ancheta-pentru-actele-de-violenta-savarsite-in-incinta-scolii Aplicarea-testelor-initiale Asigurarea-serviciilor-medicale-de-urgenta Autoevaluare-institutionala Cercetarea-disciplinara-a-salariartilor Cercetării-disciplinare-prealabile-a-personalului-didactic Chestionare-feed-back Completarea-si-predarea-cataloagelor Comportarea-in-caz-de-incendiu Comunicarea-interna Comunicarea-intra-si-extra-si-inter-institutionala Control-intern-al-activitatilor-comisiilor-metodice Deplasarea-grupurilor-de-elevi-la-activitati-desfasurate-in-afara Desfasurarea-intrunirilor-comitetului-de-parinti Dezvoltarea-incluziunii-elevilor-cu-CES Defectuarea-instructajului-cu-privire-la-protectia-muncii Efectuarea-serviciului-in-scoală-de-catre-cadrele-didactice Eliberarea-adeverintelor-pentru-elevi Evaluarea-cadrelor-didactice Evaluarea-performantei-personalului-auxiliar-si-nedidactic Evaluarea-satisfactiei-educabililor-si-parintilor Evaluarea-sistematica-a-satisfactiei-personalului Formarea-continua-a-cadrelor-didactice Functionarea-consiliului-de-adminisrtatie Gestionarea-proiectelor-cu-finantare-europeana Gestionarea-proiectelor-cu-finantari-locale Gestionarea-unei-situatii-de-criza Identificarea-punctelor-tari-punctelor-slabe-oportunităților Informarea-elevi-privind-examenele-finale inregistrarea-si-motivarea-absentelor-elevilor intocmirea-si-predarea-documentelor-de-planificare-ale-cadrelor Învoirea-personalului lucru-a-comisiei-de-evaluare-și-asigurarea-caliratii modul-de-completare-a-condicii-de-prezenta-pentru-cadrele-didac monitorizare-lunara-a-frecventei-elevilor ... Mai multe detalii... »

Resurse umane

Acordarea-concediilor-de-odihna Admiterea Decontarea-abonamentelor-de-transport-pentru-elevii Elaborarea-si-actualizarea-fiselor-de-post Elaborarea-statutului-de-personal EVALUAREA-PERSONALULUI Întocmirea-statelor-de-salarii Managementul-conflictelor-de-muncă Ocuparea-posturilor-pentru-personalul-didactic-auxiliar-si-nedidactic Operarea-în-registru-matricol Operarea-in-revisal Recrutarea-personalului Vizualizari 1.576 Mai multe detalii... »

Contabilitate

Acordare-sprijinului-Bani-de-liceu Acordarea-burselor-de-merit-olimpic-international Amortizarea-activelor-fixe Angajarea-lichidarea-ordonarea-si-plata-cheltuielilor Atribuirea-contractelor-de-achizitii Casarea-mijloacelor-fixe Circuitul-documentelor-specifice Contabilizarea-salariilor Deconatrea-achizitiilo-de-manuale-scolare Elaborare-registru-de-casa Elaborare-registru-inventar Elaborare-registru-jurnal Elaborare-situatiilor-financiare Elaborarea-balantei-de-verificare Evidenta-si-decontarea-navetei-da-la-locul-de-munca Exercitarea-controlului-financiar-preventiv-propriu Fundamentarea-proiectului-de-buget Întocmirea-evidenta-si-utilizarea-documentelor-interne Operare-SEAP Operarea-bugetului-forexebug Operatiuni-de-aprovizionare-carburanti Organizarea-si-desfasurarea-activitatii-de-caserie Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-activelor-fixe Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-deplasarilor Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-investitiilor Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-materialelor Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-obiectelor-de-inventar Organizarea-gestiunea-si-Contabilizarea-serviciilor Organizarea-gestiunea-siplata-burselor-si-ajutoare-sociale Organizarea-gestiunea-si-contabilizarea-veniturilor Planificare-oranizare-si-desfasurare-activitati-inventar Stabilirea-urmarirea-si-inregistrarea-veniturilor-proprii Vizualizari 1.639 Mai multe detalii... »

Declaratii avere

Declarație avere Fegher Augustina Felicia Declarație avere Ștefănucă Mihaela Vizualizari 1.628 Mai multe detalii... »

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi