Made by Lucian
Breaking News
Home / Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu”

Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu”

Plan Scolarizare 2016-2017

            Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 267/13.04.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 0289/15.04.2016, privind aprobare cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul  școlar 2016-2017 și ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de la bugetele locale și de la bugetul ...

Read More »

Definitivat

Informații grade Ordin calendar 2016 Metodologie Definitivat 2016 Calendar Definitivat 2016 Cerere înscriere

Read More »

Calendar BACALAUREAT 2014

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2014 Sesiunea iunie-iulie 2014 26 – 30 mai 2014 –  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 30 mai 2014 –  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 10 – 12 iunie 2014 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 11 – 13 iunie 2014 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă ...

Read More »

Misiune

Misiunea Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” Flămînzi, este de a oferi comunităţilor din oraşul Flămînzi şi din localităţile învecinate (comunele Frumuşica, Copălău şi Prăjeni), conform cerinţelor acestora, oportunităţi de educaţie accesibile şi de calitate care să asigure egalitatea şanselor pentru toţi absolvenţii, formând în personalitatea acestora spiritul de echipă şi toleranţa, responsabilitatea şi dialogul ca o cheie pentru reuşita în carieră. ...

Read More »

Istoric

Orașul Flămânzi unde se află Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” se situează la extremitatea sudică a judeţului Botoşani pe D.E. 58 la 30Km de reşedinţa de judeţ – municipiul Botoşani, la graniţa cu judeţul Iaşi. Oraşul Flămânzi este una din localităţile cu rezonanţă istorică ce marchează linia vestică a Câmpiei Moldovei la contactul cu Podişul Sucevei situat în N -E României, ...

Read More »

Viziune

Şcoala se va dezvolta şi se va adapta la nevoile de formare asigurând formarea iniţiala ,profesională şi personală a elevilor pentru viaţa. Şcoala va asigura şi formarea adulţilor raspunzând cerinţelor din partea comunităţii privind învaţarea pe tot parcursul vieţii .

Read More »
Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi