Made by Lucian
Breaking News
Home / CEAC / CEAC

CEAC

Violenţa profesor – elev

Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii

Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii (2)

Violenţa elev – profesor

Violenţa elev – elev

Urmărirea progresului elevilor

Transferul elevilor

Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Siguranța elevilor și personalului școlii în contextul pandemie

Siguranța elevilor și cadrelor didactice

Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității

Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal

Sancționarea elevilor

Revizuirea periodică a ofertei educaționale

Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate

Realizarea și promovarea ofertei educaționale

Proiectarea activității didactice

Programul național „Școala altfel”

Programul național „Școala altfel” (2)

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului

Prevenirea și reducerea abandonului școlar

Prevenirea şi combaterea violenţei

Prevenirea și combaterea violenței psihologice – bullying

Prevenirea și combaterea violenței psihologice – bullying (2)

Prevenirea segregării școlare

Prevenirea segregării școlare (2)

Pregătirea profesională a salariatului

Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare

Organizarea și desfășurarea programului _Școală după școală_

Organizarea și desfășurarea programului _Școală după școală_ (2)

Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022

Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Organizarea activităților on-line de către cadrele didactice și modalitatea de monitorizare a acestora


Organizarea activităților on-line de către cadrele didactice și modalitatea de monitorizare a acestora (2)

Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație

Observarea predării și învățării

Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității

Monitorizarea planului de acţiune al şcolii

Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice

Monitorizarea absențelor elevilor

Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității

Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional

Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional (2)

Învoirea personalului didactic

Învoirea personalului didactic (2)

Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor

Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor, desfășurarea examenelor de corigență

Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor (2)

Încheierea situației școlare pentru elevii amânați _ neîncheiați

Încheierea situației școlare pentru elevii amânați _ neîncheiați (2)

Instruirea privind protecţia muncii

Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul

Implicarea părinților în educație

Identificarea și prevenirea perturbărilor majore

Gestionarea SIIR

Gestionarea SIIIR

Gestionarea proiectelor cu finantare europeana

Funcționarea comisiilor metodice

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat

formarea comisiilor metodice

Examene de diferență în urma transferului

exameme de diferenta in urma tranferluui

Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor.pdf

Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor

Evaluarea sistematică a satisfacției personalului.pdf

Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în p

Evaluarea personalului nedidactic

Evaluarea personalului nedidactic (2)

Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar

Evaluarea elevilor

Elaborarea procedurii de monitorizare interna a activităților extracurriculare

Elaborarea procedurii de monitorizare interna a activităților e

Efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice

Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES

Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologi

Controlul documentelor și înregistrărilor

Constituirea comisiilor din unitățile de învățământ

Consilierea familiei

Consilierea familiei (2)

Comunicarea internă, decizia și raportarea

Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și

Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor m

Comisia de cercetare disciplinară

Colectarea regulată a feedback-ului din partea elevilor și a al

Cercetarea si sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor

Cercetarea disciplinară a salariaților

Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic

Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic (2)

Autoevaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic

Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor

Aplicarea Programului național pilot de tip _Școala

Anticorupția

Anticorupția (2)

Analizarea contestațiilor elevilor

Activitatea PSI

Acordarea alocației de stat pentru copii în cazul ti

Accesul personalului la echipamentele de birotica

Accesul la informațiile de interes public

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi