Made by Lucian
New

CEAC

Analiza-contestatiilor-elevilor

Cheltuieli-transport-elevi

Comunicarea-externa-cu-beneficiarii-educatiei-cu-instituții

Elaborarea-si-stabilirea-ofertei-CDS

Implicarea-părintilor-in-educatie

Întocmire-proiect-didactic

Monitorizarea-perfectionarii-cadrelor-didactice

Monitorizarea-planului-de-actiune-al-scolii

Monitorizarea-evaluarea-revizuirea-și-imbunatatirea-calitatii

Organizarea-concursurilor-scolare-si-extrascolare

Organizarea-taberelor-excursiilor-expeditiilor

Pregatirea-elevilor-pentru-bac

Rezolvare-sesizari-din-partea-elevilorparintilor

Selectarea-verificarea-si-păstrarea-documentelor-pentru-portof

Asigurarea securității și siguranței elevilor

Abaterile-disciplinare

Accesul-liber-la-informatiile-de-interes-public

Activitatea-comisiilor-metodice

Activitatea-PSI

Activitatile-extracurriculare

Ancheta-in-caz-de-deteriorare-a-bunurilor-scolii-de-catre-elevi

Ancheta-pentru-actele-de-violenta-savarsite-in-incinta-scolii

Aplicarea-testelor-initiale

Asigurarea-serviciilor-medicale-de-urgenta

Autoevaluare-institutionala

Cercetarea-disciplinara-a-salariartilor

Cercetării-disciplinare-prealabile-a-personalului-didactic

Chestionare-feed-back

Completarea-si-predarea-cataloagelor

Comportarea-in-caz-de-incendiu

Comunicarea-interna

Comunicarea-intra-si-extra-si-inter-institutionala

Control-intern-al-activitatilor-comisiilor-metodice

Deplasarea-grupurilor-de-elevi-la-activitati-desfasurate-in-afara

Desfasurarea-intrunirilor-comitetului-de-parinti

Dezvoltarea-incluziunii-elevilor-cu-CES

Defectuarea-instructajului-cu-privire-la-protectia-muncii

Efectuarea-serviciului-in-scoală-de-catre-cadrele-didactice

Eliberarea-adeverintelor-pentru-elevi

Evaluarea-cadrelor-didactice

Evaluarea-performantei-personalului-auxiliar-si-nedidactic

Evaluarea-satisfactiei-educabililor-si-parintilor

Evaluarea-sistematica-a-satisfactiei-personalului

Formarea-continua-a-cadrelor-didactice

Functionarea-consiliului-de-adminisrtatie

Gestionarea-proiectelor-cu-finantare-europeana

Gestionarea-proiectelor-cu-finantari-locale

Gestionarea-unei-situatii-de-criza

Identificarea-punctelor-tari-punctelor-slabe-oportunităților

Informarea-elevi-privind-examenele-finale

inregistrarea-si-motivarea-absentelor-elevilor

intocmirea-si-predarea-documentelor-de-planificare-ale-cadrelor

Învoirea-personalului

lucru-a-comisiei-de-evaluare-și-asigurarea-caliratii

modul-de-completare-a-condicii-de-prezenta-pentru-cadrele-didac

monitorizare-lunara-a-frecventei-elevilor

monitorizarea-prevenirea-si-combaterea-absenteismului-in-scoala

monitorizarea-procesului-de-predare-invatare-evaluare

notarea-ritmica-si-parcurgerea-programei-scolare

pregatirea-suplimentara-a-elevilor

cprevenirea-si-combaterea-discriminarii-si-promovarea-intercultural

prevenirea-violentei-in-scoala

promovarea-imaginii-scolii

protectia-muncii-in-laboratoare

recrutarea-si-selectia-personalului-didactic-auxiliar


selectarea-verificarea-si-pastrarea-documentelor-din-portofoliu

situatie-de-protectie-civila

stabilirea-notei-la-purtare

stilurile-de-invatare

sustinerea-examenelor-de-diferenta

tranferul-elevilor

urmarire-a-traiectului-scolar-si-profesional-ulterior

urmarirea-progresului-elevilor

violenta-elev-profesor

violența-in-spațiul-din-jurul-școlii

violențe-elev-elev

violențe-profesor-elev

Accesul-in-laboratoare-de-specialitate

Insertia-profesionala

Promovarea-ofertei-educationale

Securitate-in-unitatea de învatamant

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi