Made by Lucian
Breaking News

CEAC

Accesul la informațiile de interes public

Analizarea contestațiilor elevilor

Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole

Comunicarea internă, decizia și raportarea

Controlul documentelor și înregistrărilor

Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES

Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar

Funcționarea comisiilor metodice

Gestionarea proiectelor cu finantare europeana

Gestionarea proiectelor cu finantare locala

Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor

Implicarea părinților în educație

Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității

Monitorizarea absențelor elevilor

Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice

Observarea predării și învățării

Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație

Revizuirea periodică a ofertei educaționale

Sancționarea elevilor

Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității

Urmărirea progresului elevilor

Verificarea documentelor oficiale

Accesul părinților în școală

Accesul personalului la echipamentele de birotica

Acordarea alocației de stat pentru copii în cazul tinerilor care au implinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional

Acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru presonalul nedidactic și auxiliar

Activitatea comisiilor metodice

Activitățile extracurriculare

Anticorupția

Antifrauda

Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor

Cercetarea disciplinară a salariaților

Cercetarea si sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor

Comisia de disciplină

Consilierea familiei

Efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice

Elaborarea lucrării pentru obţinerea atestatului profesional

Evaluarea elevilor

Evaluarea personalului nedidactic

Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în privința acțiunilor esențiale

Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor

Formarea comisiilor metodice

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat

Gestionarea SIIR

Inserția profesională a cadrelor didactice debutantefără experiență recentă

Instruirea privind protecţia muncii

Introducerea și asocierea elevilor în SIIR

Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor, desfășurarea examenelor de corigență

Întocmirea situațiilor statistice

Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional

Monitorizarea planului de acţiune al şcolii

Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

Organizarea și desfășurarea programului Școală după școală

Prevenirea segregării școlare

Prevenirea şi combaterea violenţei

Prevenirea și reducerea abandonului școlar

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului

Promovarea sănătății și educare pentru sănătate

Realizarea și promovarea ofertei educaționale

Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate

Situaţii de protecţie civilă

Transferul elevilor

Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor

Violenţa elev – elev

Violenţa elev – profesor

Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii

Violenţa profesor – elev

Accesul în unitatea de învățământ în contextul pandemiei de COVID – 19

Activitatea PSI

Asigurarea serviciilor medicale de urgență

Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic

Colectarea datelor statistice

Colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi

Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori

Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile instituțiile de învățământ în contextul confirmării unui caz mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2

Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Desfășurarea programului Să știi mai multe, să fii mai bun

Desfășurarea tezelor – lucrărilor scrise

Echivalare credite

Elaborarea şi aplicarea orarului

Evaluarea sistematică a satisfacției personalului

Examene de diferență în urma transferului

Identificarea și prevenirea perturbărilor majore

Implementarea planului managerial

Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare

Încheierea situației școlare pentru elevii amânați neîncheiați

Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor

Învoirea personalului didactic

Măsurile igienico – sanitare în unitatea de învățământ în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

Monitorizarea prezenței preșcolarilor

Monitorizarea și centralizarea rezultatelor elevilor

Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității

Norme de igienă a procesului instructiv-educativ

Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice cu personal necalificat 3060 zile

Organizarea și funcționarea comitetelor de elevi

Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare

Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare

Prevenirea și combaterea violenței psihologice – bullying

Programul național „Școala altfel”

Proiectarea activității didactice

Protocoalele prevăzute de lege în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

Protocolul de izolare a copiilor bolnavi

Repartizarea cadrelor didactice pentru funcția de diriginte

Securitatea accesului în unitate

Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal

Transportul elevilor cu microbuzul școlar

Triajul epidemiologic în contextul pandemiei de COVID – 19

Organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didacticecatedrelor SARS-CoV-2

PO-PRIVIND-TRIAJUL-ELEVILOR

PO-PRIVIND-PREGATIREA-SCOLII

PO-PRIVIND-IZOLAREA-ELEIVILOR-BOLNAVI

Check Also

Ordin_comun_ME_MS_3459_280_06.03.2021

Ordin_comun_ME_MS_3459_280_06.03.2021 Vizualizari 245

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi