Made by Lucian
Breaking News
Home / Fără categorie / Grade didactice

Grade didactice

Actele necesare la dosarul de ÎNSCRIERE
la examenul pentru acordarea GRADULUI DIDACTIC I în învăţământ:

 •  Dosar + o folie cu 10 coli xerox;
 • cererea tip de înscriere adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (se află pe site-ul ISJ Botoșani );
 • tip de înscriere, completată, semnată de candidat, confirmată de conducerea şcolii prin semnătură şi ştampilă în original, (amprenta ştampilei în xerox nu este valabilă), prevăzută în anexa 11 la metodologie (se află pe site-ul www.isjbotosani.ro );
 • copii ale următoarelor documente, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin-carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
 • copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se va depune în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;
 • document din care să rezulte calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii doi ani şcolari (copii conform cu originalul ale fişelor de evaluare);
 • dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii doi ani şcolari (adeverinţă în care să fie precizate data şi calificativul eventualelor inspecţii şcolare sau faptul că nu a fost inspectat în această perioadă);
 • recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral şi a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
 • memoriul de activitate profesională, avizat şi confirmat de conducătorul unităţii şcolare în care candidatul este încadrat.
 • copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către conducerea şcolii;
 • copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
  Documentele se pun la dosar în ordinea din această listă!

Acte necesare înscriere gradul I

Cerere de înscriere

Cerere de preînscriere

Fișă înscriere

GRAD II


Dosarul de înscriere se depune la conducerea unităţii şcolare şi conţine următoarele documente:

1. Dosar + o folie cu 10 coli xerox;
2. Cerere tip de înscriere;
3. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;
4. Copii ale următoarelor documente, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui-după caz;
5. Copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
6. Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;
7. Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
8. Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
9. Recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat
10. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
11. Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

Documentele se pun la dosar în ordinea din această listă!
Dosarele se depun la conducerea unităţii de învăţământ!

Cerere de înscriere

Cerere de preînscriere

Fișă înscriere

Check Also

Bacalaureat 2021

Informații Bacalaureat 2021 EDU.RO -aici Vizualizari 181

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi