Str. Dimitrie Iov nr. 167 . C.P. 717155, oraş Flămânzi, Botoşani +40 231 552119 grscnbalcescu@gmail.com

Viziune

Şcoala se va dezvolta şi se va adapta nevoilor de formare ale societăţii asigurând pregatirea, profesională şi personală a elevilor pentru viaţa, la standarde europene.

Misiunea Liceului Tehnologic,,Nicolae Bălcescu” Flămînzi ,este de a oferi comunităţilor din oraşul Flămînzi şi din localităţile învecinate (comunele Frumuşica, Copălău şi Prăjeni), conform cerinţelor acestora, oportunităţi de educaţie accesibile şi de calitate care să asigure egalitatea şanselor pentru toţi absolvenţii, formând în personalitatea acestora spiritul de echipă şi toleranţa, responsabilitatea şi dialogul ca o cheie pentru reuşita în carieră. Pe aceste premize se înlătură defavorizarea oricărei persoane, se inspiră capacitatea de a realiza învăţarea pe tot parcursul vieţii şi performanţa pentru a atinge excelenţa conform dimensiunii europene spre care accedem noi şi comunitatea din care facem parte