Made by Lucian
Breaking News

Viziune

Şcoala se va dezvolta şi se va adapta la nevoile de formare asigurând formarea iniţiala ,profesională şi personală a elevilor pentru viaţa.

Şcoala va asigura şi formarea adulţilor raspunzând cerinţelor din partea comunităţii privind învaţarea pe tot parcursul vieţii .

Liceul Tehnologic ¨Nicolae Bălcescu¨ Flămânzi